Biobest luidt nieuw tijdperk in: Opening van een hypermoderne productiefaciliteit en onthulling van een nieuwe structuur en naam

Biobest marks a new era: Inauguration of a state-of-the-art facility and revealing of a new structure and name

Biobest Group N.V. (“Biobest”) had de eer om David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, te verwelkomen voor de officiële opening van haar nieuwe hypermoderne productiefaciliteit voor roofmijten – de nieuwste mijlpaal voor het bedrijf dat voorop loopt in de wereldwijde duurzame gewasproductie. Deze opening vormde meteen ook de perfecte gelegenheid om de nieuwe naam, BioFirst Group, structuur en het nieuwe logo van de groep te onthullen. Hiermee werd een belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf gezet.

De Biobest Group werd meer dan 37 jaar geleden in België opgericht en heeft vandaag de dag wereldwijd meer dan 2.800 mensen in dienst, die samenwerken met telers en landbouwers in meer dan 70 landen. Roofmijten vormen een cruciaal onderdeel van het groeiende assortiment biologische gewasbeschermings- en gewasgezondheidsproducten. Ze worden door telers over de hele wereld ingezet om economisch belangrijke plagen te bestrijden en spelen een centrale rol in de ecologisch verantwoorde productie van gezonde gewassen met een hoge opbrengst.  Deze minuscule natuurlijke vijanden zorgen ervoor dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt wordt en voldoen daarnaast aan de maatschappelijke vraag naar gezondere, residuvrije gewassen.

Onze investering van 12 miljoen euro in deze nieuwe, hypermoderne kweekfaciliteit voor mijten met een oppervlakte van 4000 m² zal onze productiemogelijkheden enorm vergroten en op termijn plaats bieden aan 50 werknemers,” aldus Jean-Marc Vandoorne, CEO van de Biobest Group. “Dankzij onze uiterst bekwame teams en onze baanbrekende technieken voor de grootschalige kweek van mijten, staat deze nieuwe faciliteit aan de top van de innovatie. Hierdoor kunnen we de productie opschalen om nog beter aan de vraag van klanten te kunnen voldoen.

Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en innovaties draait de nieuwe productiefaciliteit van Biobest volledig op groene energie en is deze vrij van fossiele brandstoffen. De faciliteit beschikt over een warmtepompsysteem, luchtbehandelingskasten, een hoogwaardige warmtewisselaar voor maximale energieterugwinning en een PV-installatie die 416.000 kWh per jaar genereert, wat betekent dat de CO²-uitstoot op de hele vestiging in Westerlo met 15%, oftewel 44 ton, teruggedrongen wordt.

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen, en deze verbeteringen in energie-efficiëntie maken deel uit van onze innovatieve aanpak om de CO²-voetafdruk van de Groep tot een minimum te beperken,” aldus Jean-Marc.

Over het huidige wetgevingslandschap zegt Jean-Marc het volgende: “Hoewel we verheugd zijn dat we vandaag onze nieuwe, hypermoderne productiefaciliteit voor roofmijten kunnen onthullen, blijven we er bij de EU-beleidsmakers op aandringen om de langdurige registratieprocessen voor biopesticiden te verkorten. Op dit moment worden onze Europese telers en landbouwers namelijk ernstig benadeeld bij het vinden van oplossingen voor de toenemende resistentie van plagen tegen conventionele pesticiden. De registratie van biopesticiden duurt momenteel in Europa 6 tot 10 jaar, terwijl dit proces in de rest van de wereld slechts 1 tot 3 jaar in beslag neemt.

Minister Jo Brouns voegt hier het volgende aan toe: “In een tijd waarin de fundamenten van de Europese samenwerking op de proef worden gesteld, is het onze verantwoordelijkheid om de strategische autonomie tot stand te brengen die nodig is om de volgende generaties Europese burgers te voeden. Als we dat op een duurzamere manier willen doen, en dat is onze plicht, dan moeten we ook onze landbouwsector de kans geven om de nodige alternatieven te ontwikkelen en toe te passen.

Nieuwe naam en logo BioFirst Group onthuld

Tijdens de officiële opening maakte de Biobest Group van de gelegenheid gebruik om haar nieuwe bedrijfsstructuur, groepsnaam en logo te onthullen.

Na onze recente overname van Biotrop – de Braziliaanse marktleider in biopesticiden, biostimulanten en inoculanten voor vollegrondsgroentegewassen – heeft de Biobest Group haar bedrijfsstructuur gereorganiseerd om de operationele efficiëntie en flexibiliteit te verbeteren,” legt Jean-Marc uit.  “Onder de nieuwe naam BioFirst Group hebben we nu aan de ene kant een structuur die zich richt op de glastuinbouw en aan de andere kant een structuur die zich richt op de teelt in de vollegrond.

Op de tuinbouwmarkt zullen Biobest en haar wereldwijde dochterondernemingen zich blijven richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van nuttige insecten, mijten en nematoden voor de bestrijding van plantenplagen in kasgewassen. BioWorks zal zich richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van biopesticiden in glastuinbouwgewassen, terwijl Plant Products een aantal one-stop-shop distributeurs in de tuinbouwmarkt zal omvatten.
Op de vollegrondsmarkt zal Biotrop zich richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van biopesticiden, biostimulanten en inoculanten voor vollegrondsgewassen over de hele wereld.


De naam BioFirst staat voor de toewijding van de groep aan biologische oplossingen en innovatie (BioFirst) en de klantgerichte benadering (BioFirst). Het nieuwe, moderne, frisse logo van de groep, die toonaangevend is op het gebied van duurzame gewasbescherming, beeldt milieuvriendelijke, gezonde gewassen in vollegrondsteelten en kassen uit. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een kleurenpalet dat is geïnspireerd door de natuur.

Minister David Clarinval: “België is altijd een vruchtbare bodem geweest voor innovatieve, baanbrekende bedrijven zoals BioFirst. Met zijn biopesticiden als alternatief voor conventionele gewasbeschermingsmiddelen biedt dit bedrijf oplossingen voor een concurrerende, duurzame en hoogwaardige Belgische en Europese landbouw. Onze landbouwers hebben doeltreffende gewasbeschermingsmiddelen nodig om een toereikende voedselproductie en hoge opbrengsten te garanderen. Op deze manier helpt BioFirst onze landbouwers aan een beter inkomen en draagt het tegelijkertijd bij aan het behoud van ons ecosysteem, en daar ben ik heel blij om.

Met onze toegenomen productiemogelijkheden en nieuwe organisatiestructuur onder de paraplu van de BioFirst Group zijn we perfect uitgerust om ons ambitieuze doel te bereiken, namelijk om in de komende tien jaar toe te treden tot de top 10 van wereldwijde gewasbeschermingsbedrijven als speler die zich uitsluitend op biologische oplossingen richt”, besluit Jean-Marc Vandoorne.

Voor meer informatie of persvragen kunt u contact met ons opnemen via press@biofirstgroup.com.

  

Over de BioFirst Group

BioFirst heeft wereldwijd 32 productie- en/of distributievestigingen, en beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van lokale gespecialiseerde distributeurs in nog eens 50 landen. BioFirst is een mondiale speler op het gebied van de biologische bestrijding van ziekten en plagen en bestuiving in hoogwaardige glas- en besgewassen, waarvoor wekelijks producten worden verzonden naar meer dan 70 landen over de hele wereld.

De organisatiestructuur van de BioFirst Group is zo opgezet dat de glastuinbouwmarkt en de vollegrondsmarkt bediend kunnen worden. Biobest (en haar dochterondernemingen) richt zich op de productie/verkoop van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de aanpak van plantenplagen in tuinbouwgewassen. BioWorks houdt zich bezig met de productie en verkoop van biostimulanten en biopesticiden - micro-organismen om ziekten en plagen in doelgewassen in de glastuinbouw te beheersen. Plant Products biedt one-stop-shop distributie voor het assortiment tuinbouwproducten. Biotrop richt zich op de productie en verkoop van biopesticiden, biostimulanten en inoculanten voor vollegrondsgroentegewassen.

Met 2800 medewerkers over de hele wereld waarborgt ons uitgebreide netwerk op het gebied van productie, supply chain, sales en technisch advies, een efficiënte basis voor een wekelijkse wereldwijde levering van hoogwaardige producten via ons zeer gespecialiseerde logistieke koudeketennetwerk.

Vandaag de dag bestaat ons productportfolio ook uit een uitgebreid assortiment IPM-oplossingen, op basis van onder andere nuttige insecten, roofmijten, hommels, insectenpathogene nematoden, biopesticiden, biostimulanten, biologische meststoffen en inoculanten, maar ook feromoonproducten, hightech IPM-tools en oplossingen voor het monitoren en scouten in de kas.

Ons zeer kundige technische team, bestaande uit meer dan 600 interne deskundige adviseurs en 250 distributeuradviseurs, voorzien telers en landbouwers van over de hele wereld van het beste technische advies op maat. Om telers te ondersteunen met het realiseren van de best mogelijke resultaten, investeert BioFirst continu in R&D-programma's om te blijven innoveren en onze producten te blijven verbeteren, maar ook om digitale tools te ontwikkelen waarmee telers en landbouwers alle informatie over de eventuele aanwezigheid, ernst en verspreiding van ziekten en plagen kunnen verzamelen en analyseren.

Ga voor meer informatie over BioFirst naar BioFirstgroup.com