biofirst sustainability

Duurzaamheid zit in ons DNA

Duurzaamheidsmissie

Duurzaamheid, ESG (Environmental, Social & Corporate Governance/milieu, maatschappij en bestuur) en CSR (Corporate Social Responsibility/maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn brede en populaire termen. Maar wat betekent duurzaamheid voor BioFirst Group?

Passie voor duurzaamheid is een van onze vijf kernwaarden. Onderdeel van onze missie is bijdragen aan de duurzame productie van hoogwaardige gewassen. Sinds onze oprichting meer dan 35 jaar geleden, maakt duurzaamheid al onderdeel uit van ons DNA en onze bedrijfscultuur.

We zijn begonnen als producent van hommels voor natuurlijke bestuiving en sindsdien is ons portfolio met oplossingen voor natuurlijke gewasbescherming enorm uitgebreid. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van biologische gewasbescherming. Dit hebben we weten te bereiken door het aanbieden van het beste advies en de continue ontwikkeling van de allernieuwste oplossingen op het gebied van gewasbescherming, om onze klanten te ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering. Vandaag de dag kunnen we met trots zeggen dat onze producten een positieve impact hebben op de wereldwijde voedselproductie en mensenlevens beter maken.

Corporate governance

Door samen te werken met aandeelhouders, klanten en leveranciers, weten we bij BioFirst precies wat er van ons wordt verwacht.

De groep werkt met een matrixstructuur, met verschillende centrale bedrijfsonderdelen en afdelingen die in nauw contact staan met de lokale divisies en afdelingen. Alle informatie wordt centraal en lokaal gedeeld via afdelingsoverschrijdende meetings tussen managers en andere leidinggevenden, afdelingen, stuurcomités en specifieke projectgroepen. Dit leidt tot een diep inzicht in wat er speelt bij onze diverse dochterondernemingen.

Onze bestuursstructuur faciliteert snel leren en het delen van ideeën. En dankzij de beperkte formele procedures houden we de controle over de vestigingsspecifieke duurzaamheidsvereisten, waarbij we ervoor zorgen dat de lokale doelen in lijn zijn met die van de groep. Dit kader maakt het mogelijk dat we informatie ten aanzien van onze doelen en ambities kunnen delen en tegelijkertijd proactief kunnen reageren op vestigingsspecifieke risico's en kansen.

Ambities

BioFirst Group is actief in een duurzame sector, maar hoe dragen we zelf ons steentje bij als bedrijf?

We onderzoeken hoe we de grenzen van onze productieprocessen op kunnen rekken, om onze producten zo duurzaam mogelijk te maken. Het doel is het produceren van hoogwaardige producten met een hoge maatschappelijke impact en een zo laag mogelijke impact op ons klimaat en milieu.

We creëren vertrouwen als de daad bij het woord wordt gevoegd. Dit zijn onze doelen voor 2026:

  • CO2-neutraal worden ten aanzien van onze eigen activiteiten;
  • Meer dan 75% afvalscheiding;
  • Het gebruik van hergebruikte, gerecyclede en biobased materialen verhogen;
  • De communicatie ten aanzien van de veiligheidsbewustwording verhogen;
  • Significante initiatieven implementeren betreffende lokaal natuurlijk kapitaal;
  • Een reeks initiatieven implementeren met en voor de (lokale) gemeenschap.

Realisaties

Onze strategie in combinatie met de passie van onze medewerkers heeft ervoor gezorgd dat BioFirst Group wereldwijd actief is in diverse duurzaamheidsprojecten. Onze link met de natuur en biodiversiteit is duidelijk.

Omdat we onze oorsprong vinden in en werken met veel familiebedrijven, zijn we zeer betrokken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn.

We hechten grote waarde aan de vindingrijkheid en passie van onze medewerkers. Onze CRS-projecten variëren van het ondersteunen van lokale sportevenementen tot boomplantinitiatieven en educatieve projecten.

Een selectie van onze meest recente projecten is te vinden in ons Duurzaamheidsrapport (2023). Wilt u het rapport van 2022 bekijken? Download het hier.

Onze missie en doelen voor 2026

Duurzaamheidsdoelen

Ecologische en maatschappelijke duurzaamheid staan, als onderdeel van ons DNA, hoog in het vaandel bij BioFirst Group.

BioFirst Group is actief in een duurzame sector, maar hoe dragen we zelf ons steentje bij als bedrijf?