biofirst carbon neutral

CO2-neutraal

BioFirst streeft ernaar om tegen 2026 CO2-neutraal te zijn ten aanzien van de eigen activiteiten

In de afgelopen jaren hebben we onze uitstoot ten opzichte van onze omzet voor onze eigen activiteiten (scope 1 en 2) met 50% weten te reduceren. Dit is bereikt door verschillende initiatieven.

Ten eerste is geïnvesteerd in nieuwe en efficiëntere faciliteiten.

Ten tweede investeren we voortdurend in het opwekken van onze eigen hernieuwbare energie. Ons aandeel hernieuwbare energie stijgt momenteel snel.

En tot slot hebben we diverse ondernemingen overgenomen die al een relatief lage uitstoot hadden ten opzichte van de omzet.

Als snel groeiende bedrijvengroep meten we onze uitstoot ten opzichte van de totale omzet. Dus ondanks de eerste significante stappen, zijn niet alle uitstootreducties het resultaat van praktische maatregelen en is er nog aardig wat werk te verzetten.

Ons streven is om tegen eind 2026 CO2-neutraal te zijn betreffende onze eigen activiteiten. Wat dat betekent voor BioFirst Group?

We blijven investeren in schonere en efficiëntere installaties en klimaatfaciliteiten, en onze uitstoot terugdringen. In onze strategie ligt de focus op onze meest relevante uitstootbronnen.

Ten tweede willen we gaan investeren in hernieuwbare-energiebronnen. Over het algemeen komt 60% van onze uitstoot voort uit de elektriciteit die we gebruiken voor de productie. We zouden graag zien dat we alle energie die we nodig hebben zelf genereren. Op kleinere vestigingen, of op plaatsen waar dit niet mogelijk is, kan het zijn dat we daarvoor moeten investeren via derde partijen. In deze situaties zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen voor bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties compenseren door duurzamere initiatieven.

En alleen wanneer we het grootste deel van onze uitstoot (65 - 90%) weten te reduceren, gaan we de overige uitstoot compenseren. Op dit moment lopen we tegen de grenzen aan van wat mogelijk is op het gebied van producten met een zo laag mogelijke milieuvoetafdruk tegen concurrerende prijzen.

In onze scope 3 wordt de meest significante impact gemaakt door het gebruik van ons product, wat een zeer positieve impact is in vergelijking met traditionele methoden. Die positieve impact willen we natuurlijk nog verder vergroten. Om onze grootste negatieve impacten in scope 3 te verminderen, werken we momenteel aan een strategie om het volume en aantal materialen dat we gebruiken bij onze productie, en de logistieke impact in onze supply chain te verminderen.

Ontdek meer over onze inspanningen op het gebied van uitstootreductie in ons meest recente Duurzaamheidsrapport.

Onze missie en doelen voor 2026

Duurzaamheidsdoelen

Ecologische en maatschappelijke duurzaamheid staan, als onderdeel van ons DNA, hoog in het vaandel bij BioFirst Group.

BioFirst Group is actief in een duurzame sector, maar hoe dragen we zelf ons steentje bij als bedrijf?