Kernwaarden

Bij BioFirst staat de klant centraal

 • Ons doel is te voorzien in hoogwaardige en duurzame bestuivings-, gewasgezondheids- en gewasbeschermingsoplossingen.
 • Inzicht in en voorzien in de behoeften van onze klanten is de leidraad bij al onze activiteiten.
 • Elke beslissing die wordt genomen is gebaseerd op het doel om onze klanten beter te kunnen bedienen.


Passie voor duurzaamheid

 • Duurzame landbouw is onze passie en we streven ernaar bij te dragen aan een betere wereld.
 • Onze focus ligt op het faciliteren van een veilige, duurzame productie, waarin de gezondheid voor mens en milieu centraal staat.
 • We streven ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen die opnieuw vorm geven aan agrarische activiteiten en voldoen aan de hoogste ethische normen wat betreft de omgang met medewerkers, klanten en leveranciers.


Samenwerking

 • We focussen steeds op het volledige proces en vermijden zo de valkuil waarin we ons alleen richten op de optimalisatie van onze individuele bijdragen.
 • Als teamspelers helpen en delen we waar het kan, omdat we ons ervan bewust zijn dat gedeelde informatie en kennis een krachtig middel is.
 • We halen plezier uit ons werk, vieren successen en creëren een positieve sfeer. “Praat op zo'n manier dat anderen graag naar je luisteren. Luister op zo'n manier dat anderen graag met je praten.”


Welzijn

 • We richten ons op het fysieke en mentale welzijn van onze werknemers en bevorderen een positieve en inclusieve omgeving waarin iedereen zich kan ontplooien en succesvol kan zijn.
 • Deze toezeggingen omvatten de gezondheid, tevredenheid en het algemene welzijn van ons personeel, en het creëren van een ondersteunende werkomgeving, waarin welzijn centraal staat en veilige werkomstandigheden voor iedereen zijn gewaarborgd.


Uitvoering

 • We werken snel en met een oplossingsgerichte mentaliteit, waarbij verantwoordelijkheid centraal staat in al onze activiteiten.
 • In het kader van ons streven naar continue verbetering, optimaliseren we processen en leveren we uitzonderlijke resultaten.
 • Deze principes creëren een proactieve mindset die ons voortdurend stimuleert om hogere standaarden te halen en deze te overtreffen.