biofirst sustainability

Duurzaamheid

Onze passie voor duurzaamheid maakt onderdeel uit van onze kernwaarden. Het is onze missie om bij te dragen aan de duurzame productie van gewassen, door te voorzien in biologische alternatieven voor bestuiving en gewasbescherming. Sinds onze oprichting meer dan 36 jaar geleden, maakt duurzaamheid al onderdeel uit van ons DNA en onze bedrijfscultuur.

Onze passie is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag. We leven in roerige tijden, en bevinden ons middenin een enorme transitie. We zien verschuivingen op het gebied van maatschappelijk bewustzijn, manieren van werken, digitalisering, circulariteit, de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, veranderende eetpatronen, een toenemende mondiale voedselproductie, beperkingen ten aanzien van het gebruik van chemicaliën in onze voedselketens, interdisciplinaire samenwerkingen, de noodzaak van maatschappelijk rendement op investeringen, om maar een paar voorbeelden te noemen die vandaag de dag van invloed zijn voor onze onderneming. Bovendien hebben we de snelheid van veranderingen in de afgelopen decennia steeds verder zien toenemen. Tegen een achtergrond van mondiale politieke onrust, hoge inflatie en natuurrampen, kunnen we gerust stellen dat de afgelopen jaren voor niemand makkelijk zijn geweest.

Ik ben dan ook extreem trots dat we, dankzij de passie en betrokkenheid van onze medewerkers over de hele wereld, blijvende groei hebben weten te creëren. Zowel door overnames als organisch. Ik realiseer me eens te meer dat ik mezelf enorm gelukkig mag prijzen dat ik word omgeven door een team van gedreven experts en harde werkers, die het mogelijk maken dat BioFirst, ondanks de uitdagende omstandigheden, blijft groeien. Ik ben alle collega's die zich met toewijding inzetten om de standaard te definiëren in onze groeiende industrie dan ook heel dankbaar.

In de afgelopen jaren is ons portfolio natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen enorm uitgebreid. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de grootste speler ter wereld op het gebied van biologische gewasbescherming. Dit hebben we bereikt door het aanbieden van het beste advies en de continue ontwikkeling van de allernieuwste oplossingen op het gebied van gewasbescherming, om onze klanten te ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering. In 2023 namen we Agrotech Gartenbautechnik in Oostenrijk over, een waardevolle nieuwe speler in ons mondiale distributienetwerk. Met de toevoeging van BioWorks hebben we onze groeikansen op het gebied van biopesticiden voor de tuinbouwsector gemaximaliseerd. En met de meeste recente toevoeging van Biotrop hebben we de markt voor openveldgewassen weten te ontsluiten en ons IPM (Integrated Pest Management)-portfolio kunnen uitbreiden met diverse inoculanten en biostimulanten. Het vervult me met trots dat ik kan zeggen dat onze producten bijdragen aan een gezondere voedselproductie en het verbeteren van mensenlevens.

De groei van het bedrijf is de katalysator geweest voor de veranderingen binnen de organisatorische structuur en naam van onze groep. BioFirst werkt nu met vier divisies, met elk een eigen specialisatie, om onze klanten in de verschillende segmenten optimaal te kunnen bedienen. Samen voorzien we in onze bekende hoogwaardige producten en diensten, met hetzelfde team van toegewijde experts.

In een wereld waar echte duurzaamheid meer dan ooit wordt gewaardeerd door de maatschappij, zijn we gedreven de meest duurzame producten mogelijk te ontwikkelen: producten van hoge kwaliteit, met een positieve impact op mens en milieu, en een minimale uitstoot. We willen niet alleen biologische producten leveren, maar ook de grenzen van onze eigen processen oprekken om deze zo duurzaam mogelijk te maken, omdat vertrouwen wordt gecreëerd als de daad bij het woord wordt gevoegd.

Doordat we werken met levende organismen stellen we hoge eisen aan de klimaatomstandigheden tijdens de productie en het transport. Momenteel onderzoeken we hoe we meer hernieuwbare energie kunnen gebruiken en de impact van het transport en de verpakkingsmaterialen kunnen verminderen, omdat deze de grootste impact hebben op de mondiale voetafdruk van onze producten. Omdat onze producten naar ruim 75 landen over de hele wereld worden verzonden, is dit een enorme uitdaging.

Ik ben bijzonder trots op onze voortdurende inspanningen om het meest duurzame product te leveren en hoe het ons lukt om het beste team in de sector te blijven. Met veel genoegen deel ik in dit rapport onze duurzaamheidsinspanningen en gemeenschapsprojecten van 2023.

jean-marc vandoorne

     CEO BioFirst Group
Onze missie en doelen voor 2026

Duurzaamheidsdoelen

Ecologische en maatschappelijke duurzaamheid staan, als onderdeel van ons DNA, hoog in het vaandel bij BioFirst Group.

BioFirst Group is actief in een duurzame sector, maar hoe dragen we zelf ons steentje bij als bedrijf?