biofirst our culture

Onze cultuur

Diversiteit en inclusiviteit benutten

Ontdek hoe onze HR-strategieën – het prioriteren van de sterke punten van onze medewerkers, betrokkenheid en diversiteit – duurzame groei aandrijven en toegevoegde waarde voor onze onderneming creëren.

Duurzaam een waardevol bedrijf creëren

Onze belangrijkste missie is wereldwijd bijdragen aan de duurzame productie van hoogwaardige gewassen, en we realiseren dit door het creëren van het beste team in de industrie.

Het mondiale HR-team van BioFirst kijkt hoe iedere medewerker individueel kan bijdragen om samen het bedrijf op duurzame wijze verder te ontwikkelen. Deze filosofie maakt een integraal onderdeel uit van alle HR-processen ten aanzien van het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent.

Diversiteit en inclusiviteit benutten

De basis van onze HR-visie is een sterke focus op de talenten en sterke punten van een medewerker, en niet op de zwakkere punten. Over de hele wereld maken we gebruik van de StrengthsFinder(Gallup)-methodologie. Deze methodologie is gebaseerd op het principe dat iedereen uniek is en zijn eigen unieke talenten en sterke punten heeft. Door talent in teams op multidisciplinaire wijze te implementeren, benutten we het potentieel van diversiteit en inclusiviteit op optimale wijze.

Werknemersbetrokkenheid

Het basisidee hierachter is dat het juiste talent, op de juiste plek en met de juiste managers de werknemersbetrokkenheid stimuleert. Om die reden is de ontwikkeling van leidinggevenden van essentieel belang, want alleen geweldige leidinggevenden genereren meer werknemersbetrokkenheid.

Het creëren van betrokkenheid is belangrijk, want ‘klanten kunnen alleen van een bedrijf houden als de medewerkers dat ook doen'. Betrokken medewerkers zorgen voor loyale klanten en met loyale klanten bereik je duurzame groei die de weg vrijmaakt voor een hogere bedrijfswaarde. Om die reden speelt HR bij Biobest een cruciale rol bij het traject van individu naar bedrijfswaarde.

We creëren het beste ‘diverse’ team door onze HR-strategie op drie hoofdpijlers te focussen:

  • Een solide basis creëren;
  • De juiste gedragscultuur ontwikkelen; en
  • De ontwikkeling van leidinggevenden en talentmanagement stimuleren.

Een solide basis creëren

Wereldwijd werken we aan de introductie van een beloningssysteem. Het doel is een transparante salariscultuur met een duidelijke beloningsstrategie. Onze filosofie is gebaseerd op vijf hoofdthema's: duidelijkheid, differentiatie, technologie, eerlijkheid en transparantie. Binnen deze context zijn we ook gestart met een project in het kader van leefbare lonen in ontwikkelings-/opkomende landen waar we actief zijn.

Ten aanzien van de beloningsfilosofie zijn duidelijk gedefinieerde principes van toepassing:

  • Bepaling van het percentiel voor de beloningspakketten van onze medewerkers in de verschillende lokale markten;
  • Definiëring van de industrie voor de benchmarking;
  • Positionering van de functies;
  • Implementatie van lokale kalibratiemeetings in lijn met de budgetten.

Daarnaast hebben we onze technologische basis versterkt. We zijn begonnen met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een HR-informatiesysteem, SAP SuccessFactors. We zitten nu middenin de digitale HR-transformatie, om uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en de juiste mensen te vinden en hen verder te ontwikkelen, om een optimale bedrijfsvoering te waarborgen. In eerste instantie lag de focus op de mondiale data-integriteit en de omschakeling van Biobest Performance Cycle (BPM) naar een digitaal systeem.

De juiste gedragscultuur ontwikkelen

We hebben wereldwijd een bewezen staat van dienst op het gebied van projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een aantal van deze spannende projecten worden hieronder beschreven. We hebben opnieuw een Sedex-certificering ontvangen voor Marokko. Door de vele overnamen hebben we ook veel tijd besteed aan een optimale integratie van onze nieuwe collega's. De belangrijkste prioriteit was de integratie van Plant Products.

De ontwikkeling van leidinggevenden en talentmanagement stimuleren

We hebben een totaal nieuw, krachtig proces voor het aantrekken van talent en inwerken van collega's geïmplementeerd, een programma inzake geweldloos communiceren opgezet, verzuim geanalyseerd en verzuimcijfers verbeterd door gebruik van de Bradford-factor, een enquête uitgevoerd over mentaal welzijn en naar aanleiding daarvan het BEE WELL-team opgericht, en nog veel meer

Megatrends ten aanzien van personeel

Als bedrijf hebben we te maken met diverse megatrends die momenteel van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals demografische verschuivingen, een vergrijzende beroepsbevolking, meerdere generaties op de werkvloer, het verschuivende mondiale economische machtsevenwicht, slimme technologieën, werken op afstand, schaarste aan talent, stijgende kosten en de wereldwijde ‘grote ontslaggolf’. Kwesties als flexibel werken, omscholing, bijscholing en digitale transformatie zijn belangrijker dan ooit en daarom werken we continu aan nieuwe oplossingen.

Tegen deze achtergrond van megatrends moedigen we onze medewerkers aan een groeimindset te hebben. Door financiële en juridische discipline, doelgerichtheid, corporate housekeeping en hoogwaardige processen en procedures, ondersteunen we onze mensen met consistent en doelgericht werken, om resultaten te genereren die echt een verschil maken. Dit is de basis van onze Biobest Performance Management Cycle.

Passie kan alleen ontstaan als mensen het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Met een duidelijk focus op de sterke punten van onze mensen en het stimuleren van passie voor onze activiteiten, zijn we klaar voor exponentiële groei.

2045 De film

Met een wereldbevolking die naar verwachting in 2050 de grens van 9 miljard mensen zal overschrijden, blijft Biobest telers ondersteunen om hun opbrengsten te maximaliseren met op maat gemaakte Integrated Pest Management(IPM)-programma's. Dankzij een uitgebreid portfolio natuurlijke oplossingen kan het gebruik van pesticiden worden geminimaliseerd en creëren we tal van andere voordelen. Klik hieronder om onze korte video te bekijken: